[ VIBEKE ]
SV

Sápmi

Sápmelaččat  [ Samerna ] :

Samerna:
Sápmi är landet som tillhör samerna, en urbefolkning i norra Europa. Samerna, Sápmis invånare, har aldrig haft en egen stat och lever i dag uppdelade i de fyra länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

De senaste årtiondena har dock denna urbefolknings nationella stolthet vaknat till liv igen och 1986 fick de sin egen flagga, som man de senaste åren ser allt oftare i regionen. Den blåa och röda cirkeln symboliserar solen (röd) och månen (blå) och de övriga färgerna är samernas traditionella färger.

Samerna är ett minoritetsfolk i Skandinavien och utgör endast ca 4% av befolkningen. Folktätheten i Sápmi är extremt låg, den ligger på ca två invånare per kvadratkilometer i städerna och kustregionerna. I landets inre är antalet invånare per kvadratkilometer lika med noll.

Samernas parlament, Sametinget „Sámediggi“, har sitt säte i Karasjok (Norge) och företräder alla samers rättigheter i alla fyra länderna.

Eftersom de juridiska rättigheterna i de fyra länderna är mycket olika finns det även ett parlament i varje land, Guovdageaidnu (Kautokeino/Norge), Gíron (Kiruna/Sverige), Anár (Inari/Finland) och Luyawr (Lowosero/Ryssland). Trots alla avtal är samernas rättigheter starkt begränsade. Störst rättigheter har de i Norge.

 

Historiskt kan man följa samernas existens ca 10 000 år tillbaka i tiden. Man vet inte exakt varifrån de kommer, men man antar att de härstammar från Nordasiens vidder. De första bosättningarna, som det finns belägg för, ägde rum för ca 9800 år sedan och de finns att se på hällristningar i norska Alta och i Härjedalen i Sverige.

Joik:
Jojk är samernas traditionella sång, en entonig, guttural övertonssång, som besjunger naturen och djuren. Jojken är till största delen improviserad och kan härledas tillbaka till stenåldern. Jojken uppstår genom att en människa lever i och med naturen. Jojken uttrycker alla känslor, den kan handla om det som varit och om det som komma skall, men den utspelar sig för det mesta i nutid.

Den som vill förstå jojk måste förstå samernas samhörighet med naturen. Man jojkar inte om någonting, man jojkar någon/något. Det uppstår en förbindelse mellan sångaren och lyssnaren.

Samerna är Europas sista urbefolkning!
Deras rättigheter är oantastbara och borde erkännas på samma villkor i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Sápmi

sámegiella  [ Samiska ] :

Information om samiska:
Samiska är ett språk som talas i Skandinaviens norra regioner.
Sameland sträcker sig från Norges västkust över Sverige och Finland till Kolahalvön.

Samiskan är ingen dialekt utan ett eget språk, som tillhör den finsk-ugriska språkstammen.

Språket har 9 undergrupper och jag har valt att använda nordsamiskan.
Nordsamiskan talas av ca 15 000 människor och är därmed det dominerande språket.

Undergrupperna skiljer sig så mycket från varandra att invånarna inte förstår varandra.

 

Alla dessa språkgrupper var länge endast talade språk och det var först under förra seklet som skriftspråket och grammatiken utvecklades och kodades.

I dag erbjuds undervisning i skolorna i Norge, Sverige och Finland efter att den länge har varit förbjuden.

Jag använder detta språk i alla menyer på denna hemsida, dels för att jag älskar språkets klang, dels därför att de flesta inte ens känner till dess existens.

Jag vill innerligt tacka min vän Anne Gro Gaup för hjälpen med språket, framförallt med grammatiken.

Mun liikon dutnje nu ollu Anne Gro!

Sápmi

sámi  [ Sami ] :

Hallo / Ja / Nein
Bures / Juo / Ii

(Vielen) Dank(e) / Bitte "keine Ursache"
(Olu) Giitu / Ii mihkke váivvit

Guten Morgen / Guten Abend
Buorre iđit! / Buorre eahket!

Guten Tag / Auf Wiedersehen
Buorre beivvi! / Mána dearvan!

Wie geht es Dir? / Mir geht es gut
Movt duinna manna? / Mun ealán dearvan

Wie geht es euch? / Uns geht es gut
Mot dii eallibehtet? / Mii eallit dearvan

Wie heisst Du? / Ich heisse "Vibeke"
Gii don leat? / Mun lean "Vibeke"

Prost! / Guten Appetit!
Máistte! / Buorre borranmiella!

 

Ich brauche Dich
Mun dárbbašan du

Ich mag Dich / Ich liebe Dich
Mun liikon dutnje / Mun ráhkistan du

Woher kommst du?
Gos don leat eret?

Ich komme aus Deutschland
Mun lean Duiskkas eret

Ich spreche kein sámi
Mun in máhte hupmat sámegiela

Kannst du deutsch?
Humatgo don duiskkagiela?

Ich verstehe nicht
In mun ipmir

Kannst Du das bitte wiederholen?
Sáhtátgo geardut dan?

Sápmi

sámi alfabehta  [ Samiska alfabet ] :

A a
Á á
B b
C c
Č č
D d
Ð ð
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
Ŋ ŋ
O o
P p
R r
S s
Š š
T t
Ŧ ŧ
U u
V v
Z z
Ž ž© 2005 - 2017 V. 7.0.1 Chiara-Vibeke Runge